ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರುಗೆ ಇಂದು ಹರ್ಮನ್‌‌‌ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ